côn luân lệnh tool

4.94
Download

Information

Namecôn luân lệnh tool
Category

 

CÔN LUÂN 3D PRIVATE,

MIẾN PHÍ

côn luân 3D


CÔN LUÂN 3D PRIVATE FREE, FREE FULL VIP, FULL KNB, LỆNH TOOL GM FREE ALL

.

tải game, game hay, tải game, game hay, tải game, game hay, tải game, game hay, tải game, game hay,

LỆNH TOOL
Kinh nghiệm: /gmcode addExp 700000000
Kim tệ: /gmcode addGold 700000000
Nạp tiền: /gmcode charge 14    Thêm VIP Đẳng cấp
Điểm chui: /gmcode addRecharge700000000
Thanh không ba lô: /gmcode clearBag
/gmcode addItem 3001 999    Điểm chui
/gmcode addItem 3002 999    Nguyên bảo
/gmcode addItem 3003 999    Kim tệ
/gmcode addItem 3004 999    Tiền đúc
/gmcode addItem 3005 999    Điểm thiên phú
/gmcode addItem 3006 999    Cảm ngộ giá trị
/gmcode addItem 3007 999    Thi đấu điểm
/gmcode addItem 389003 1    Thành tựu khiến
/gmcode addItem 373101 1    Kinh nghiệm đan
/gmcode addItem 373102 1    Thăng cấp đan
/gmcode addItem 373103 1    Tu luyện đan
/gmcode addItem 375010  1  Sinh động đan
/gmcode addItem 378101  1  Mở lỗ khí
/gmcode addItem 21290 5    Ra trận khiến ( Đồng bạn )
/gmcode addItem 382036 999 Nhân duyên thạch  
/gmcode addItem 381011 999 Hoa hồng đỏ
/gmcode addItem 382030 999 Đồng bạn đột phá thạch

Một kích trí mạng:
/gmcode addItem 38121201 20    10 Giai một kích trí mạng

Vật liệu:
/gmcode addItem 35033101 1 Lôi đình tức giận
/gmcode addItem 35032101 1 Linh tê chi quang  
/gmcode addItem 382050 999 Dị hỏa năng lượng
/gmcode addItem 382051 999 Thần lôi năng lượng
/gmcode addItem 382052 999 Huyền quang năng lượng

Sách kỹ năng:
/gmcode addItem 382124 Thánh vũ sách kỹ năng  
/gmcode addItem 382125 Thần thuẫn sách kỹ năng

Khảo thí trang bị:
/gmcode addItem 33620-23 Khảo thí trang bị 207511

Phụ ma bảo thạch:
/gmcode addItem 386010 1 10 Cấp phụ ma thạch lễ
/gmcode addItem 386501   1    Phụ ma chuyển đổi khí
/gmcode addItem 386110 999 10 Cấp lửa phụ ma bảo thạch
/gmcode addItem 386210 999 10 Cấp Địa Ma bảo thạch
/gmcode addItem 386310 999 10 Cấp nước ma bảo thạch
/gmcode addItem 386410 999 10 Cấp Phong Ma bảo thạch

Thần đúc:
/gmcode addItem 383201 182    Vũ khí quần áo bản vẽ  
/gmcode addItem 383202 364    Đồ trang sức thần đúc bản vẽ
  /gmcode addItem 383203 364    Đồ phòng ngự thần đúc bản vẽ
  
Xưng hô thăng cấp vật liệu:
/gmcode addItem 382301    Minh chủ khiến
/gmcode addItem 382302    Danh tướng khiến
/gmcode addItem 382303    Tranh giành khiến
/gmcode addItem 382304    Đế Hoàng khiến
/gmcode addItem 382305    Thiên tôn khiến

Phong thần thẻ
/gmcode addItem 20001  1 Đến 45

10 Giai hồng trang:
/gmcode addItem 31170-31179 1   10 Giai Huyền Tiên nam nghề nghiệp  

/gmcode addItem 32170-32179 1   10 Giai pháp sư nghề nghiệp    

/gmcode addItem 33170-33179 1   10 Giai mây yêu nghề nghiệp

Bốn giống ấn:
/gmcode addItem 35041101 1 Chu Tước chi thánh hồn
/gmcode addItem 35041201 1 Thanh Long chi thánh hồn
/gmcode addItem 35041301 1 Bạch Hổ chi thánh hồn
/gmcode addItem 35041401 1 Huyền Vũ chi thánh hồn
 
Hỗn Độn Chung:
/gmcode addItem 35042101 1 Thiên chi thánh ấn
/gmcode addItem 35042201 1 Địa chi thánh ấn
/gmcode addItem 35042301 1 Huyền chi thánh ấn
/gmcode addItem 35042401 1 Hoàng chi thánh ấn

Cao cấp bảo thạch:
/gmcode addItem 391014 999
/gmcode addItem 391008 999
/gmcode addItem 391006 999
/gmcode addItem 391005 999
/gmcode addItem 365141 99 Cao · Lam băng mã não ( Duy nhất )
/gmcode addItem 365142 99 Cao · Hồ quang cận thanh ( Duy nhất )
/gmcode addItem 365243 99 Cao · Màu mật ong mắt mèo ( Duy nhất )
/gmcode addItem 365244 99 Cao · Hoàng kim nắm khăn ( Duy nhất )
/gmcode addItem 365345 99 Cao · Quýt cam ánh nắng ( Duy nhất )
/gmcode addItem 365346 99 Cao · Dòng nham thạch mã não ( Duy nhất )
/gmcode addItem 365447 99 Cao · Tử điện huỳnh thạch ( Duy nhất )
/gmcode addItem 365448 99 Cao · U linh Tử Tinh ( Duy nhất )
/gmcode addItem 365549 99 Cao · Hắc Ngọc trân châu ( Duy nhất )
/gmcode addItem 365550 99 Cao · Ngầm tẫn đen bóng ( Duy nhất )
/gmcode addItem 365651 99 Cao · Chu sa máu gà ( Duy nhất )
/gmcode addItem 365652 99 Cao · Ánh lửa cây lựu ( Duy nhất )
/gmcode addItem 365753 99 Cao · Công chúa phấn kim cương ( Duy nhất )
/gmcode addItem 365754 99 Cao · Hoa hồng thạch anh ( Duy nhất )
/gmcode addItem 365855 99 Cao · Phẩm lục Khổng Tước ( Duy nhất )
/gmcode addItem 365856 99 Cao · Mặc ngọc phỉ thúy ( Duy nhất )
/gmcode addItem 365957 99 Cao · Thương bích zirconium thạch ( Duy nhất )
/gmcode addItem 365958 99 Cao · Thanh quang bích tỉ ( Duy nhất )
/gmcode addItem 365959 99 Cao · Lăng Ba Vi Bộ ( Duy nhất )
/gmcode addItem 366060 99 Cao · Hỗn Nguyên lưu ly châu ( Duy nhất )
/gmcode addItem 366161 99 Cao · Nữ Oa Bổ Thiên thạch ( Duy nhất )
/gmcode addItem 366262 99 Cao · Cao Hoa Hòa Thị Bích ( Duy nhất )
/gmcode addItem 366363 99 Cao · Ngọc Thanh Phiên Thiên Ấn ( Duy nhất ) 
/gmcode addItem 366464 99 Cao · Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc ( Duy nhất )
/gmcode addItem 366565 99 Cao · Mật sắt kéo chi hạch ( Duy nhất )
/gmcode addItem 366666 99 Cao · Y Auen chi thạch ( Duy nhất )
/gmcode addItem 366767 99 Cao · Rực trời che thất hoàn ( Duy nhất )
/gmcode addItem 366868 99 Cao · Thái Thanh càn khôn đồ ( Duy nhất )
/gmcode addItem 366969 99 Cao · Bên trên Thanh Thanh bình ngọc ( Duy nhất )
/gmcode addItem 365039 99 Cao · Huyễn thải Âu đỗ ( Duy nhất )
/gmcode addItem 365140 99 Cao · Màu xanh ánh trăng ( Duy nhất )
/gmcode addItem 365037 99 Cao · Huyết quang linh lung ( Duy nhất )
/gmcode addItem 365038 99 Cao · Tinh diệu kim cương ( Duy nhất )
/gmcode addItem 364425 99 Cao · Tử huỳnh thạch ( Duy nhất )
/gmcode addItem 364426 99 Cao · U màn thạch ( Duy nhất )
/gmcode addItem 364527 99 Cao · Đen zirconium thạch ( Duy nhất )
/gmcode addItem 364833 99 Cao · Bầu dục thạch ( Duy nhất )
/gmcode addItem 364119 99 Cao · Thanh kim thạch ( Duy nhất )
/gmcode addItem 364018 99 Cao · Làm trân châu ( Duy nhất )
/gmcode addItem 364017 99 Cao · Đá kim cương ( Duy nhất ) 
/gmcode addItem 363411 99 Cao · Tử bảo thạch
/gmcode addItem 363426 99 Bên trong · U màn thạch ( Duy nhất )

Ngũ Hành trang bị:
/gmcode addItem 3030101 1 Ngũ Hành Kiếm
/gmcode addItem 3040201 1 Ngũ Hành bào
/gmcode addItem 3040301 1 Ngũ Hành dây chuyền
/gmcode addItem 3040401 1 Ngũ Hành chiếc nhẫn
/gmcode addItem 3040501 1 Ngũ Hành khuyên tai
/gmcode addItem 3040601 1 Ngũ Hành bảo đeo
/gmcode addItem 3040701 1 Ngũ Hành mào đầu
/gmcode addItem 3040801 1 Ngũ Hành hộ oản
/gmcode addItem 3040901 1 Ngũ Hành đai lưng
/gmcode addItem 3041001 1 Ngũ Hành giày chiến

Đồng bạn tự do bao:
/gmcode addItem 399027 99 SSS Đồng bạn tự do bao
/gmcode addItem 399017 99 SS Đồng bạn tự do bao
/gmcode addItem 399007 99 Bạch xà nhân vật chính tự do bao
/gmcode addItem 399008 99 Tiên Tộc Đại tướng tự do bao
/gmcode addItem 399009 99 Vu tộc huyết mạch tự do bao
/gmcode addItem 399010 99 Yêu tộc đại năng tự do bao
/gmcode addItem 399011 999 Bạch xà đồng bạn ngẫu nhiên bao  
/gmcode addItem 399002 999 S Đồng bạn ngẫu nhiên bao

/gmcode addItem 21289 999 Kim chi tinh hoa

Tiên thuật bí tịch:
/gmcode addItem 383111 99 Thượng thanh kiếm thuật
/gmcode addItem 383112 99 Cực tốc thuấn thân
/gmcode addItem 383113 99 Thái Cực vòng trảm  
/gmcode addItem 383114 99 Giấu đi mũi nhọn dưỡng kiếm
/gmcode addItem 383115 99 Trên trời rơi xuống thần phạt
/gmcode addItem 383121 99 Thái Sơ chi phong
/gmcode addItem 383122 99 Mây xanh phong bạo
/gmcode addItem 383123 99 Hàn Long gào thét  
/gmcode addItem 383124 99 Cực tốc làm lạnh  
/gmcode addItem 383125 99 Bình minh tảng sáng
/gmcode addItem 383131 99 Linh tê như ý
/gmcode addItem 383132 99 Ám cực hào quang  
/gmcode addItem 383133 99 Sinh sinh tạo hóa
/gmcode addItem 383134 99 Sâm La Vạn Tượng
/gmcode addItem 383135 99 Âm dương huyễn múa  

Thánh kỹ bí tịch:
/gmcode addItem 383116 99 Thượng thanh kiếm thuật
/gmcode addItem 383117 99 Cực tốc thuấn thân
/gmcode addItem 383118 99 Thái Cực vòng trảm  
/gmcode addItem 383119 99 Giấu đi mũi nhọn dưỡng kiếm
/gmcode addItem 383120 99 Trên trời rơi xuống thần phạt
/gmcode addItem 383126 99 Thái Sơ chi phong
/gmcode addItem 383127 99 Mây xanh phong bạo
/gmcode addItem 383128 99 Hàn Long gào thét
/gmcode addItem 383129 99 Cực tốc làm lạnh
/gmcode addItem 383130 99 Bình minh tảng sáng
/gmcode addItem 383136 99 Linh tê như ý
/gmcode addItem 383137 99 Ám cực hào quang
/gmcode addItem 383138 99 Sinh sinh tạo hóa
/gmcode addItem 383139 99 Sâm La Vạn Tượng
/gmcode addItem 383140 99 Âm dương huyễn múa

Thần pháp bí tịch:
/gmcode addItem 383141 99 Thượng thanh kiếm thuật
/gmcode addItem 383142 99 Cực tốc thuấn thân
/gmcode addItem 383143 99 Thái Cực vòng trảm
/gmcode addItem 383144 99 Giấu đi mũi nhọn dưỡng kiếm
/gmcode addItem 383145 99 Trên trời rơi xuống thần phạt
/gmcode addItem 383146 99 Thái Sơ chi phong
/gmcode addItem 383147 99 Mây xanh phong bạo
/gmcode addItem 383148 99 Hàn Long gào thét
/gmcode addItem 383149 99 Cực tốc làm lạnh
/gmcode addItem 383150 99 Bình minh tảng sáng
/gmcode addItem 383151 99 Linh tê như ý
/gmcode addItem 383152 99 Ám cực hào quang
/gmcode addItem 383153 99 Sinh sinh tạo hóa
/gmcode addItem 383154 99 Sâm La Vạn Tượng
/gmcode addItem 383155 99 Âm dương huyễn múa

/gmcode addItem 21213 2 Cấp kim chi ngọc

/gmcode addItem 37236 20000 Nguyên bảo thẻ

/gmcode addItem 371804

Thần Ma trang: 8 Tinh
/gmcode addItem 40800 1          Nhân Vương kiếm
/gmcode addItem 40801 1          Áo
/gmcode addItem 40802 1          Tiên liên
/gmcode addItem 40803 1          Chiếc nhẫn
/gmcode addItem 40804 1          Vòng tai
/gmcode addItem 40805 1          Bảo đeo
/gmcode addItem 40806 1          Pháp quan
/gmcode addItem 40807 1          Hộ oản
/gmcode addItem 40808 1          Đai lưng
/gmcode addItem 40809 1          Hĩnh giáp
/gmcode addItem 40810 1          Mặt nạ
/gmcode addItem 40811 1          Ngọc phù
/gmcode addItem 40812 1          Áo choàng
/gmcode addItem 40813 1          Thần ấn
/gmcode addItem 40814 1          Bảo vòng tay
/gmcode addItem 40815 1          Bảo châu

Khắc văn:
/gmcode addItem 50401 1  Đến 13    Cấp Chí Tôn khắc văn


Thời trang: Cụ thể vì 1 Đến 80
/gmcode addItem 371001 1    Ngày mùa hè phong tình quần áo
/gmcode addItem 371002 1    Sân trường thời đại quần áo
/gmcode addItem 371007 1    Ngày mùa hè phong tình vũ khí
/gmcode addItem 371008 1    Sân trường thời đại vũ khí
/gmcode addItem 371021 1    Giáng Sinh khánh điển quần áo
/gmcode addItem 371022 1    Hàng hải thời đại quần áo
/gmcode addItem 371023 1      Thiên tôn chiến giáp
/gmcode addItem 371034 1    Thú bông kỳ duyên vũ khí
/gmcode addItem 371038 1    Thiên tôn thánh kiếm
/gmcode addItem 371041 1    Giáng Sinh khánh điển vũ khí
/gmcode addItem 371049 1        Mới vào đạo môn
/gmcode addItem 371055 1        Bộc lộ tài năng
/gmcode addItem 371061 1        Mộng ảo bài poker
/gmcode addItem 371067 1      Hôn nhân thời khắc
Cụ thể vì 1 Đến 80

Lên thẳng đan:
/gmcode addItem 635354 99 Đặc cấp tọa kỵ lên thẳng đan
/gmcode addItem 635355 99 Đặc cấp cánh lên thẳng đan
/gmcode addItem 635356 99 Đặc cấp pháp bảo lên thẳng đan
/gmcode addItem 635357 99 Đặc cấp quang hoàn lên thẳng đan
/gmcode addItem 635358 99 Đặc cấp thủ hộ lên thẳng đan
/gmcode addItem 635359 99 Đặc cấp linh trận lên thẳng đan
/gmcode addItem 635360 99 Đặc cấp Thánh Ngân lên thẳng đan
/gmcode addItem 635361 99 Đặc cấp linh trận lên thẳng đan
/gmcode addItem 635362 99 Đặc cấp linh trận lên thẳng đan

Tọa kỵ huyễn hóa:
/gmcode addItem 371101   9      Xích Luyện Vô Ngân Kiếm
/gmcode addItem 371102   9        Không có ý nghĩa
/gmcode addItem 371103   9      Liệt không Phần Thiên rồng
/gmcode addItem 371104   9          Thất tinh màu
/gmcode addItem 371105   9            Không có ý nghĩa
/gmcode addItem 371106   9            Kình thiên
/gmcode addItem 371107   9      Mới Nguyệt Linh lung nghi
/gmcode addItem 371108   9            Bỉ dực vòng
/gmcode addItem 371109   9            Kim bệ
/gmcode addItem 371110   9      Vạn cổ phệ tâm bọ cạp
/gmcode addItem 371111   9        Lục Dực trời dương ngựa
/gmcode addItem 371112   9      Lôi ảnh đạp sương lang

Cánh huyễn hóa:
/gmcode addItem 371201 9        Mị ảnh nghê thường cánh
/gmcode addItem 371202 9      Vô song Kiếm Thần cánh
/gmcode addItem 371203 9      Phạn Thiên Chu 鹮 Cánh
/gmcode addItem 371206 9      Báo thù lợi trảo cánh
/gmcode addItem 371207 9      Linh quang huyễn hiện cánh
/gmcode addItem 371208 9      Sương ảnh linh động cánh
/gmcode addItem 371209 9      Khát máu đêm yểm cánh
/gmcode addItem 371210 9        Mê huyễn vô ảnh cánh
/gmcode addItem 371211 9        Lẫm đông che cánh chim
/gmcode addItem 371212 9        Thanh uyên nước xanh cánh
/gmcode addItem 371213 9        Xích Viêm tan Hỏa Dực
/gmcode addItem 371214 9        Kim loan thần tước cánh
/gmcode addItem 371215 9        Huyễn ảnh ngàn lưỡi đao cánh
/gmcode addItem 371216 9        Thanh phong phật mộng cánh
/gmcode addItem 371217 9        Linh quang đốt tước cánh
/gmcode addItem 371218 9          Huy diệu cánh
/gmcode addItem 371219 9          Tiên tung cánh
/gmcode addItem 371220 9          Vong ngữ cánh
/gmcode addItem 371221 9          Ma vương cánh
/gmcode addItem 371222 9          Thắng lợi cánh
/gmcode addItem 371223 9          Thần cánh
/gmcode addItem 371224 9          Bướm ảnh dực
/gmcode addItem 371225 9          Băng sương cánh
/gmcode addItem 371226 9          Hoa đào cánh
/gmcode addItem 371227 9          Chiến thần cánh

Pháp bảo huyễn hóa:
/gmcode addItem 371301  9      Âm dương song phật đăng
/gmcode addItem  371302  9      Thái Minh Bổ Thiên thạch
/gmcode addItem 371303  9        Minh Vương phiến
/gmcode addItem 371304  9        Hiên Viên
/gmcode addItem 371305  9        La Hán
/gmcode addItem 371306  9        Mị tâm

Quang hoàn huyễn hóa:
/gmcode addItem 371401   9      Tinh diệu Huyền Cực vòng
/gmcode addItem 371402   9        Kỷ mộng
/gmcode addItem 371403   9        Tâm vòng
/gmcode addItem 371404   9        Minh vòng

Thủ hộ huyễn hóa:
/gmcode addItem 371501   9        Tiên cung nguyệt
/gmcode addItem 371502   9        Thần Ma
/gmcode addItem 371503   9        Đỏ Viêm Thiên ngựa
/gmcode addItem 371504   9        Thánh hộ
/gmcode addItem 371505   9    Thủ hộ chi hồn túc
/gmcode addItem 371506   9        Kim loan
/gmcode addItem 371507   9        Rồng ngâm

Xưng hào:
/gmcode addItem 371601-371650  1   
   
Ảnh chân dung:
/gmcode addItem 371701 1

Khung hình:
/gmcode addItem 371801
/gmcode addItem 371920

Linh trận huyễn hóa
/gmcode addItem 372001   9        Trăm cầu vồng trận

Thánh Ngân huyễn hóa
/gmcode addItem 372101   9        Ngàn sen ngấn

/gmcode addItem 376001  1      Đến 51 Đồng bạn
52 Màu cam hồn linh    53 Màu đỏ hồn linh     54 Kim sắc hồn linh

/gmcode addItem 378101  1      Mở lỗ khí
/gmcode addItem 378201  1      3 Cấp minh văn thăng
/gmcode addItem 378202  1      4 Cấp


/gmcode addItem 381001 1    Đến 11 Tạp vật/gmcode addItem 381301 1    Tam tinh thần trang mảnh vỡ
/gmcode addItem 381401 1  Đỏ ô chi hồn mảnh vỡ
/gmcode addItem 381402 1    Thanh Xà
/gmcode addItem 381403 1    Báo tuyết đến
/gmcode addItem 381408 1

/gmcode addItem 381501 1    Thiên nhãn mảnh vỡ Đến
/gmcode addItem 381512 1

/gmcode addItem 381601 1    Chiếc nhẫn Đến
/gmcode addItem 381603 1


/gmcode addItem 382007 1    Minh văn mảnh vỡ
/gmcode addItem 382008 1      Thiên thư tàn trang
/gmcode addItem 382009 1      Mài kiếm thạch


/gmcode addItem 382046 999  Ngự vũ bồi dưỡng đan
/gmcode addItem 382047 999 Ngự cưỡi bồi dưỡng đan
/gmcode addItem 382048 999 Ngự cưỡi đột phá đan
/gmcode addItem 382049 999 Ngự vũ đột phá đan
/gmcode addItem 382101 89  Tọa kỵ sách kỹ năng
/gmcode addItem 382111 89    Cánh sách kỹ năng
/gmcode addItem 382116  89    Pháp bảo sách kỹ năng
/gmcode addItem 382121  89    Quang hoàn sách kỹ năng
/gmcode addItem 382122  89    Linh trận sách kỹ năng
/gmcode addItem 382123 89    Thánh Ngân sách kỹ năng
/gmcode addItem 382124 89    Thánh vũ sách kỹ năng
/gmcode addItem 382125 89    Thần thuẫn sách kỹ năng
/gmcode addItem 382126  89    Thủ hộ sách kỹ năng

Phi kiếm
/gmcode addItem 382201  1      Phi kiếm · Thanh Phong kiếm  
/gmcode addItem 382202 1      Phi kiếm · Xích Luyện kiếm
/gmcode addItem 382203 1      Phi kiếm · Hoa đào kiếm   
/gmcode addItem 382204 1      Phi kiếm · Sương viêm kiếm
/gmcode addItem 382205 1      Phi kiếm · Ngưng Hồn kiếm    
/gmcode addItem 382206 1      Phi kiếm · Thiên Ảnh kiếm   
 /gmcode addItem 382207 1    Phi kiếm · Trăm cầu vồng kiếm   
/gmcode addItem 382208 1      Phi kiếm · Thần giận kiếm     


/gmcode addItem 383001 130    Cảnh giới Thần Tinh
/gmcode addItem 383002 130    Cảnh giới tinh thạch
/gmcode addItem 383003 130    Tọa kỵ tiên đan
/gmcode addItem 383004 130    Tọa kỵ linh đan
/gmcode addItem 383005 130    Cánh tiên đan
/gmcode addItem 383006 900    Cánh linh đan
/gmcode addItem 383007 130    Pháp Bảo Tiên đan
/gmcode addItem 383008 900    Pháp bảo linh đan
/gmcode addItem  383009  130 Quang hoàn tiên đan
/gmcode addItem  383010  900 Quang hoàn linh đan
/gmcode addItem 383011 130    Thủ hộ tiên đan
/gmcode addItem 383012 900    Thủ hộ linh đan
/gmcode addItem 383029 130    Linh trận tiên đan
/gmcode addItem 383030 900    Linh trận linh đan
/gmcode addItem 383031 130    Thánh Ngân tiên đan
/gmcode addItem 383032 900    Thánh Ngân linh đan

/gmcode addItem 383201 1    Vũ khí quần áo thần đúc
/gmcode addItem 383202 1    Đồ phòng ngự thần đúc
/gmcode addItem 383203 1    Đồ trang sức thần đúc

Kỹ năng;
/gmcode addItem 383111  8  Thượng thanh kiếm thuật đến 55

Đồng bạn mảnh vỡ:
/gmcode addItem 384001 1  Đến 55
/gmcode addltem 384047 999 Phục Hi
/gmcode addltem 384046 999 Hạo Thiên
/gmcode addltem 384045 999 Nữ Oa
/gmcode addltem 384044 999 Tây Vương Mẫu
/gmcode addltem 384043 999 Vô Đương Thánh Mẫu
/gmcode addltem 384042 999 Từ Hàng
/gmcode addltem 384041 999 Đông Hoàng Thái Nhất

Phong thần thẻ:
/gmcode addItem 384101 1  Đến 50

/gmcode addItem 385101 1  boos Khiêu chiến khoán
2 Làm trọng đưa khoán
/gmcode addItem 385201 1 Trấn ma giấy thông hành

/gmcode addItem 389003   1    Thành tựu khiến

Bảo thạch:
/gmcode addItem 391008 1    Cấp bốn bảo thạch
/gmcode addItem 391014 1    Cấp năm bảo thạch

Thánh ấn:
/gmcode addItem 392203 1    Huyền Vũ thánh ấn tuyển
/gmcode addItem 392204 1      Thanh Long lựa chọn bao
/gmcode addItem 392205 1      Bạch Hổ lựa chọn bao
/gmcode addItem 392206 1      Chu Tước lựa chọn bao

Thời trang:
/gmcode addItem 393101   1    Ngày mùa hè phong tình quần áo
/gmcode addItem 393102   1    Ngày mùa hè phong tình vũ khí
/gmcode addItem 393103   1    Tương lai kỷ nguyên quần áo
/gmcode addItem 393104   1    Tương lai kỷ Nguyên Vũ khí
/gmcode addItem 393105   1    Tu sĩ thời trang

/gmcode addItem 393201   1  4 Tinh quang cánh bảo rương
/gmcode addItem 393202   1  6 Tinh Dị hỏa bảo rương
/gmcode addItem 393203   1   6 Tinh huyền quang
/gmcode addItem 393204   1   6 Tinh thần lôi

/gmcode addItem 394102  1  Phong Thần bảng gói quà

/gmcode addItem 394104  1  Tiên hóa bảo rương

/gmcode addItem 399101   1 Đến 08  Phó bản gia tăng


/gmcode addItem 635332 1      Thanh Phong kiếm thức tỉnh thạch
/gmcode addItem 635333 1      Xích Luyện kiếm thức tỉnh thạch
/gmcode addItem 635334 1      Hoa đào kiếm thức tỉnh thạch
/gmcode addItem 635335 1      Sương viêm kiếm thức tỉnh thạch
/gmcode addItem 635336 1      Ngưng Hồn kiếm thức tỉnh thạch
/gmcode addItem 635337 1    Thiên Ảnh kiếm thức tỉnh thạch
/gmcode addItem 635338 1      Trăm cầu vồng kiếm thức tỉnh thạch
/gmcode addItem 635339 1    Thần giận kiếm thức tỉnh thạch/gmcode addItem 35021104    1    Thánh vũ  
/gmcode addItem 35021204    1    Thần thuẫn
/gmcode addItem 35031101 1    Tịnh Liên Yêu Hỏa
/gmcode addltem 35031104 1  Đà Xá Cổ Đế lửa
/gmcode addItem 35032101 1      Huyền quang
/gmcode addItem 35033101 1      Thần lôi
/gmcode addItem 35041101 1    Chu Tước thánh hồn
/gmcode addItem 35041201 1    Thanh Long   Đến 2
/gmcode addItem 35041301 1    Bạch Hổ     Đến 2
/gmcode addItem 35041401 1    Huyền Vũ     Đến 2
/gmcode addItem 35042101 1    Thánh ấn đến 401, đến 2


Tiến giai trang bị

/gmcode addItem 3505070110  1  Linh Bảo cấp ngựa khải
/gmcode addItem 3505070210  1  Linh Bảo cấp cưỡi linh
/gmcode addItem 3505070310  1  Linh Bảo cấp chiến kỳ
/gmcode addItem 3505070410  1  Linh Bảo cấp móng ngựa

/gmcode addItem 3506070510 1    Linh Bảo cấp Tiên Vũ
/gmcode addItem 3506070610 1    Linh Bảo cấp linh cốt
/gmcode addItem 3506070710 1    Linh Bảo cấp gió văn
/gmcode addItem 3506070810 1    Linh Bảo cấp tiên sức

/gmcode addItem 3507070910 1      Linh Bảo cấp hồn cờ
/gmcode addItem 3507071010 1      Linh Bảo cấp Thần Lô
/gmcode addItem 3507071110 1      Linh Bảo cấp tiên chùy
/gmcode addItem 3507071210 1      Linh Bảo cấp pháp nghi

/gmcode addItem  3508071310  1    Linh Bảo cấp pháp ấn
/gmcode addItem  3508071410  1    Linh Bảo cấp trận kỳ
/gmcode addItem  3508071510  1    Linh Bảo cấp vầng sáng
/gmcode addItem  3508071610  1    Linh Bảo cấp chiến văn

/gmcode addItem 3509071710  1    Linh Bảo cấp tiên thuẫn
/gmcode addItem 3509071810  1    Linh Bảo cấp lưỡi đao giáp
/gmcode addItem 3509071910  1    Linh Bảo cấp linh ngự
/gmcode addItem 3509072010  1    Linh Bảo cấp Tiên Vân

/gmcode addItem 3510072110 1    Linh Bảo cấp băng rua
/gmcode addItem 3510072210 1    Linh Bảo cấp pháp thạch
/gmcode addItem 3510072310 1    Linh Bảo cấp Linh phù
/gmcode addItem 3510072410 1    Linh Bảo cấp thiên thư

/gmcode addItem 3511072510 1  Linh Bảo cấp tiên ngọc
/gmcode addItem 3511072610 1  Linh Bảo cấp ảnh bào
/gmcode addItem 3511072710 1  Linh Bảo cấp linh châu
/gmcode addItem 3511072810 1  Linh Bảo cấp phất trần


Xưng hào:
/gmcode addItem 371604 1 Thiên hạ đệ nhất
/gmcode addItem 371605 1 Thiên tuyển giả
/gmcode addItem 371606 1 Chí phách thiên hạ
/gmcode addItem 371607 1 Vân tòng long
/gmcode addItem 371608 1 Phong tòng hổ
/gmcode addItem 371612 1 Đệ nhất tông sư
/gmcode addItem 371613 1 Đệ nhất kim cương
/gmcode addItem 371614 1 Đệ nhất Võ Thánh  
/gmcode addItem 371615 1 Đệ nhất Địa Tiên
/gmcode addItem 371616 1 Đệ nhất Chân Tiên
/gmcode addItem 371617 1 Đệ nhất Huyền Tiên
/gmcode addItem 371618 1 Đệ nhất Nguyên Tiên
/gmcode addItem 371619 1 Đệ nhất Kim Tiên
/gmcode addItem 371620 1 Đệ nhất Đạo Tổ
/gmcode addItem 371621 1 Ngày đầu tiên đế
/gmcode addItem 371622 1 Bảy tu võ người
/gmcode addItem 371623 1 Vũ Tu Giả
/gmcode addItem 371624 1 Vũ Động Càn Khôn
/gmcode addItem 371625 1 Võ cực một phương
/gmcode addItem 371626 1 Võ cực chứng đạo
/gmcode addItem 371627 1 Chư thiên chi vương
/gmcode addItem 371628 1 Bạch Ngọc Kinh
/gmcode addItem 371629 1 Mạnh nhất Chiến Minh
/gmcode addItem 371630 1 Hoàng kim cộng tác
/gmcode addItem 371631 1 Huynh đệ đồng tâm
/gmcode addItem 371632 1 Quân lâm thiên hạ
/gmcode addItem 371633 1 Trai tài gái sắc
/gmcode addItem 371634 1 Bạch xà nguyên nhân
/gmcode addItem 371635 1 Không ao ước tiên  
/gmcode addItem 371636 1 Thần Ma sợ ta
/gmcode addItem 371637 1 Chí tôn thiên hạ
/gmcode addItem 371638 1 100 Cấp mới mở bắt đầu
/gmcode addItem 371639 1 Tối nay Bạch Ngọc Kinh
/gmcode addItem 371640 1 Tiên duyên cùng xông vào thiên nhai
/gmcode addItem 371641 1 Ở lúc hàng bắt đầu
/gmcode addItem 371642 1 Một đời một thế một đôi người
/gmcode addItem 371643 1 
/gmcode addItem 371644 1
/gmcode addItem 371645 1 Nữ thần ( Nam vô dụng )
/gmcode addItem 371646 1 Nữ thần ( Nam vô dụng )
/gmcode addItem 371647 1
/gmcode addItem 371648 1
/gmcode addItem 371649 1

Quần áo thời trang:
/gmcode addItem 371001 6 Nam
/gmcode addItem 371002 6 Nam
/gmcode addItem 371019 6 Nam
/gmcode addItem 371020 6 Nam
/gmcode addItem 371021 6 Nam
/gmcode addItem 371022 6 Nam
/gmcode addItem 371023 6 Nam Thiên tôn
/gmcode addItem 371049 6 Nam
/gmcode addItem 371055 6 Nam
/gmcode addItem 371061 6 Nam
/gmcode addItem 371067 6 Nam
/gmcode addItem 371003 6 Nữ  
/gmcode addItem 371004 6 Nữ
/gmcode addItem 371005 6 Nữ
/gmcode addItem 371006 5 Nữ
/gmcode addItem 371024 6 Nữ
/gmcode addItem 371025 6 Nữ
/gmcode addItem 371026 6 Nữ
/gmcode addItem 371027 6 Nữ
/gmcode addItem 371028 6 Nữ
/gmcode addItem 371029 6 Nữ

Vũ khí thời trang:
/gmcode addItem 371007 6 Nam
/gmcode addItem 371008 6 Nam
/gmcode addItem 371009 6 Nữ
/gmcode addItem 371010 6 Nữ
/gmcode addItem 371011 6 Nữ
/gmcode addItem 371012 6 Nữ
/gmcode addItem 371034 6 Nam
/gmcode addItem 371035 6 Nam
/gmcode addItem 371036 6 Nam
/gmcode addItem 371037 6 Nam
/gmcode addItem 371038 6 Nam Thiên tôn vũ khí
/gmcode addItem 371039 6 Nam
/gmcode addItem 371052 6 Nam
/gmcode addItem 371058 6 Nam
/gmcode addItem 371064 6 Nam
/gmcode addItem 371070 6 Nam

Đặc sắc ảnh chân dung:
/gmcode addItem 371701 1

Tinh mỹ khung hình:
/gmcode addItem 371801 1
/gmcode addItem 371802 1
/gmcode addItem 371803 1
/gmcode addItem 371804 1
/gmcode addItem 371805 1
/gmcode addItem 371806 1
/gmcode addItem 371807 1
/gmcode addItem 371808 1
/gmcode addItem 371809 1
/gmcode addItem 371810 1
/gmcode addItem 371811 1
/gmcode addItem 371812 1
/gmcode addItem 371813 1
/gmcode addItem 371814 1
/gmcode addItem 371815 1
/gmcode addItem 371816 1
/gmcode addItem 371817 1
/gmcode addItem 371818 1
/gmcode addItem 371819 1

Nói chuyện phiếm bọt khí:
/gmcode addItem 371901 1
/gmcode addItem 371902 1
/gmcode addItem 371903 1
/gmcode addItem 371904 1
/gmcode addItem 371905 1
/gmcode addItem 371906 1
/gmcode addItem 371907 1
/gmcode addItem 371908 1
/gmcode addItem 371909 1
/gmcode addItem 371910 1
/gmcode addItem 371911 1
/gmcode addItem 371912 1
/gmcode addItem 371913 1
/gmcode addItem 371914 1
/gmcode addItem 371915 1
/gmcode addItem 371916 1
/gmcode addItem 371917 1
/gmcode addItem 371918 1
/gmcode addItem 371919 1
/gmcode addItem 371920 1                       
Hướng dẫn tải game trên điện thoại
Cảm ơn bạn click quảng cáo ủng hộ.

Previous Post Next Post